Adorez 5000

'llaga' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Gaz > Eus'):


llaga: f.

  1. zauri; llaga asquerosa: mintzarra; las llagas de los pies: oinetako zauriak; las llagas de Cristo: Kristoren zauriak; poner el dedo en la llaga: zauria ukitu.
  2. adreilu-lotune, tartejunta

llagar(se):

  1. vt. zauritu, zauriak egin, zauriak eragin.
  2. vr. llenarse de llagas: zauriz bete

llagar: vt. zauritu, zauriak egin

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea