Adorez 5000

'intrauterino' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Gaz > Eus'):


intrauterino, na: adj. (Med.) umetoki-barneko; dispositivo intrauterino (DIU): umetoki barneko gailu (UBG)

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea