Adorez 5000

'herida' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Gaz > Eus'):


herida: f. zauri, ebaki, epai; cubrir de heridas: zauriztatu; herida grave: sakaila; herida abierta: zauri gordin; hurgar en la herida: zaurian zirikatu

herido, da: adj.

  1. zauritu, kolpatu.
  2. mindu

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea