Adorez 5000

'garraio' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Eus > Gaz'):


garraio: iz.

  1. transporte, acarreo; garraioan: acarreando, transporando; garraio astuna: transporte pesado; garraio-bandak: bandas transportadoras; garraio gutuna: carta de porte; garraio kateak: cadenas transportadoras; garraio-gastua: gasto de transporte.
  2. (medio) transporte; garraio publikoa / herri garraioa: transporte público; garraio eta herrilan saila: departamento de transportes y obras públicas; garraio sisgtema: sistema de transporte

garraioan:

garraiobide: iz.

  1. medio de transporte.
  2. conducción, línea de conducción

garraiolari: iz. transportista

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea