Adorez 5000

'kontzeptu' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Eus > Gaz'):


kontzeptu: iz. concepto; ordainketaren kontzeptupean: en concepto de pago

kontzeptual: adj. conceptual

kontzeptualizazio: iz. conceptualización

kontzeptualki: adb. conceptualmente

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea