Adorez 5000

'invencible' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Gaz > Eus'):


invencible: adj. garaiezin, menderaezin, gaindiezin, ezin garaituzko

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea