Adorez 5000

'erdietsi' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Eus > Gaz'):


erdietsi, erdiets, erdiesten: du ad. alcanzar, lograr, conseguir, lucrar, obtener

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea