Adorez 5000

'confesión' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Gaz > Eus'):


confesión: f.

  1. denominación: sinesbide, konfesio; cristianos de todas las confesiones: konfesio guztietako kristauak.
  2. declaración: aitorpen, aitormen, deklarazio; confesión de Augsburgo: Augsburg-eko aitormena; confesión extrajudicial: judizioz kanpoko aitorpena; confesión judicial: epailearen aurreko aitorpena.
  3. sacramento: aitortza, konfesio; confesión pública: jendaurreko aitortza / konfesio agerikoa; Las Confesiones de San Agustín: done Agustinen Aitorkizunak

confesional: adj.

  1. denominacional: konfesional, konfesio-, konfesiozko; las disputas confesionales: konfesiozko eztabaidak; estado confesional: estatu konfesionala.
  2. sacramento: aitortza-

confesionalidad: f. konfesionaltasun; no-confesionalidad: ez-konfesionaltasuna; aconfesionalidad: akonfesionaltasuna

confesionario: m.

  1. aitorleku, aitortegi, konfesatoki.
  2. método: aitortzabide

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea