Adorez 5000

'bederen' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Sinonimoak'):


bederen: behintzat, gutxienez, bederik, behinik behin, gutxienez, baina. gehienez, gehien jota

bederenik: ik. bederen, bederik

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea